POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
Pyrrhic
zwycięstwo {n} victory
zwycięstwo; wygrana victory
Licznik: 1,170,658,840
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.