POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
łukowaty; wygięty arched
formowanie (w odlewnictwie) moulding
Licznik: 1,183,726,344
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.