POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
gotówka {f} cash
znak ($) cash
realizować(czek) to cash
warunki {pl} terms
Licznik: 1,178,448,956
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.