POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
dyskietka {f} diskette
urządzenie {n} device
Licznik: 1,175,187,962
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.