POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
pijany drunk
wśród with
z; wraz z; razem z with
z with
szczęście {n} happiness
Licznik: 1,190,006,121
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.