POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
przesycenie glut
przesycony glut
się; siebie; sobie oneself
Licznik: 1,183,359,479
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.