POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
wewnętrzny; wrodzony intrinsic
motywacja {f} motivation
Licznik: 1,175,188,681
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.