POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
południe (godzina 12 w dzień) midday
posiłek {m} meal
mączka meal
Licznik: 1,185,451,120
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.