POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
wzajemny; wspólny; dwustronny mutual
wzajemny mutual
fundusze {pl} funds
Licznik: 1,183,358,590
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.