POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
karny penal
kod code
konstytucja (w USA) code
zbiór przepisów code
Licznik: 1,183,726,869
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.