POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
deszczowo rainy
deszczowy rainy
doba {f} day
dzień {m} day
Licznik: 1,180,604,676
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.