POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
sen; spanie sleep
spać; drzemać sleep
spać to sleep
klinika {f} clinic
Licznik: 1,185,115,144
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.