POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
zwolnienie {n} waiver
klauzula {f} clause
rozdział {m} clause
Licznik: 1,183,726,236
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.